Salut! Doriti ghidul de infiintare firma sau pfa? Click aici!

Arrow up
Arrow down

Tel: 0746 135 105

 

Termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale pe 2014 este 1 iunie 2015

Termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale pe 2014 este 1 iunie 2015, se mentioneaza intr-un act normativ recent intrat in vigoare. Documentul contine principalele reglementari pe care firmele trebuie sa le respecte pentru a intocmi si depune bilanturile pentru anul 2014.

Regulile pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul fiscal 2014 au fost aprobate prin Ordinul MFP nr. 65/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015 si care a intrat in vigoare la data publicarii.

Situatiile financiare difera in functie de marimea societatilor
Ordinul MFP nr. 65/2015, care a intrat in vigoare pe 27 ianuarie 2015, prevede ca situatiile financiare anuale difera in functie de marimea entitatilor.

Pentru a determina marimea acestor entitati, se folosesc trei criterii:

 • total active: 3.650.000 euro;
 • cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
 • numar mediu salariati: 50.

Societatile care, la data bilantului, depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale care cuprind:

 • 1. bilant (cod 10);
 • 2. cont de profit si pierdere (cod 20);
 • 3. situatia modificarilor capitalului propriu;
 • 4. situatia fluxurilor de numerar;
 • 5. note explicative la situatiile financiare anuale.

Aceste documente vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), ale caror modele sunt aprobate tot prin recentul ordin.

Pe de alta parte, actul normativ stabileste ca entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate anterior intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

 • 1. bilant prescurtat (cod 10);
 • 2. cont de profit si pierdere (cod 20);
 • 3. note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.

Ele pot intocmi optional situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.
De asemenea, documentele vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).
Pentru raportarea unitara a informatiilor, bilantul va purta simbolul "cod 10", iar contul de profit si pierdere simbolul "cod 20".In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu cinci componente, se arata in noile dispozitii.

Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate.

Indiferent de marimea firmelor, toate situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie trebuie semnate de persoanele abilitate potrivit legii si de catre administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.

Totodata, situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite ca si pana acum de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si depropunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite si de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

 • politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
 • situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
 • persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Conform prevederilor din Ordinul MFP nr. 65/2015, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de
verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Cine poate depune situatii financiare anuale simplificate?

Firmele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate (aprobat prin Ordinul MFP nr. 2239/2011). Ceea ce inseamna ca societatile care indeplinesc cumulativ aceste doua criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

 • 1. bilant simplificat (cod 10),
 • 2. cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).

Bilantul simplificat si contul de profit si pierdere, care se depun anul acesta, vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).Pentru raportarea unitara a informatiilor, bilantul simplificat va purta simbolul "cod 10", iar contul de profit si pierdere simplificat simbolul "cod 20".

Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite si de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

In plus, "situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor la a carui elaborare se aplica prevederile Sectiunii 10 <<Continutul raportului administratorilor>> din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009".

Conform precizarilor MFP, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

Sistemul simplificat de contabilitate este optional, astfel incat entitatile care indeplinesc criteriile de marime necesare nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat vor depune situatiile financiare conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009.Entitatile nou-infiintate pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009.

1 iunie, termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare anuale si situatiile anuale simplificate, intocmite cu ajutorul programelor de asistenta elaborat de MFP, se depun la unitatile teritoriale ale MFP in 150 de zile de la data la care se incheie exercitiul financiar (si anume 31 decembrie 2014).

Termenul de 150 de zile se implineste pe 30 mai, insa aceasta este o zi de sambata, astfel ca data limita pentru depunerea situatiilor financiare este 1 iunie 2015.