Salut! Doriti ghidul de infiintare firma sau pfa? Click aici!

Arrow up
Arrow down

Tel: 0746 135 105

 

Microîntreprindere 2017

Microîntreprindere 2017: Ce taxe se plătesc la stat și cine poate aplica acest regim de impozitare în acest an

Regimul fiscal aplicabil microintreprinderilor s-a modificat incepand cu 06.01.2017, prin intermediul Ordonantei de Urgenta 3/2017. Astfel, toate societățile comerciale cu capital privat care au realizat venituri de până la 500.000 de euro în 2016 sunt obligate să își modifice sistemul de impunere, devenind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Asta pentru că plafonul până la care o persoană juridică se poate înscrie ca microîntreprindere a crescut, din 6 ianuarie 2017, de la 100.000 la 500.000 de euro. Fac exceptie  de la  această obligație firmele  care au capital social de cel puțin 45.000 de lei, acestea având posibilitatea de a opta pentru aplicarea impozitului pe profit.

Astfel, plafonul până la care o persoană juridică se poate înscrie ca microîntreprindere a fost majorat în 6 ianuarie 2017 la 500.000 de euro, de la 100.000 de euro.  Prin urmare, începând din luna februarie, microîntreprinderile sunt  persoanele juridice care în exercițiul financiar anterior au totalul  veniturilor mai mici  de 500.000 euro, echivalent în lei. Aceste societati trebuie să îşi modifice sistemul de impunere, devenind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor .

Concomitent cu măsura majorării plafonului, OUG nr. 3/2017 introduce o cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au cel puţin un salariat angajat în baza unui contract de muncă, în condiţiile în care, până acum, întreprinderile cu un singur salariat aplicau o cotă de impozitare de 2%.

În continuare, microîntreprinderile care nu au nici măcar un salariat vor aplica o cotă de impozitare de 3%, la fel ca până acum.

Potrivit normelor în vigoare, salariat înseamnă acea persoană angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă. Totuşi, condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

  • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
  • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

In ceea ce priveste capitalul social,  de la 1 ianuarie 2017 au intrat în vigoare şi multe dintre prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 84/2016, un act normativ publicat în decembrie 2016 în Monitorul Oficial şi care modifică, printre altele, şi Codul fiscal.
În ceea ce priveşte microîntreprinderile, documentul citat stabileşte reducerea plafonului capitalului social la înfiinţare, în funcţie de care se poate aplica sau nu regimul de impozitare pentru microîntreprinderi. Concret, limita capitalului social pentru care se poate alege plata impozitului pe profit, în detrimentul celui pe veniturile microîntreprinderilor, a fost redusă de la 25.000 de euro (aproximativ 112.000 de lei) la 45.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro).

Prin urmare, din acest an, doar entităţile cu un capital social mai mic decât 45.000 de lei sunt obligate să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. În schimb, dacă îşi completează capitalul social pe parcurs, până cel puţin la noul nivel fixat, firmele vor putea deveni plătitoare de impozit pe profit.

Potrivit normelor în vigoare, o firmă nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, atât timp cât capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale, la momentul înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Totuşi, prin excepţie de la această regulă, societatea nou-înfiinţată care la data înregistrării în registrul comerţului are subscris un capital social reprezentând cel puţin suma de 45.000 de lei (noul plafon introdus) poate opta să aplice impozitul pe profit.