Salut! Doriti ghidul de infiintare firma sau pfa? Click aici!

Arrow up
Arrow down

Tel: 0746 135 105

 

Cabinet insolventa firme Brasov

Cabinet insolventa firme Brasov

Activitatea managerului Accounting One, dna. Monica Rahaian, nu se rezuma exclusiv la activitatea de contabilitate si consultanta financiara ci merge mai departe oferind servicii complete legate de insolventa prestate sub forma de Cabinet Individual de Insolventa Brasov, membra UNPIR .

Oferim consultanta insolventa si faliment firme, reorganizare judiciara. Suntem firma specializata in insolventa firme, lichidare si faliment, cu experienta in analiza companiilor aflate in insolventa.

Expertiza in domeniul insolventei este sustinuta de experienta indelungata in domeniul contabilitatiiconsultantei financiare si a afacerilor. In prezent sunt gestionate mai mult de 50 cazuri de insolventa din industria lemnului, transporturi, constructii, servicii de alimentatie publica, servicii medicale, piese schimb auto, industria de publicitate, confectii metalice, etc.

Serviciile oferite clientilor de cabinetul individual Monica Rahaian le puteti gasi mai jos, insa parteneriatul cu clientul nu are o forma standard, ci este adaptat in functie de cazul specific:

  • Consultanta in domeniul insolventei
  • Lichidari administrative
  • Lichidari judiciare
  • Intocmire plan reorganizare
  • Analiza solvabilitatii debitorilor
  • Conducerea sau supravegherea activitatii in perioada de observatie sau faliment
  • Indeplinirea atributiilor de administrator special , in conditiile legii
  • Intocmirea rapoartelor de analiza a societatilor, necesare stabilirii cauzelor care au dus la incetarea de plati precum si a celorlalte raporate cerute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Legea insolventei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

TITLUL PRELIMINAR

CAPITOLUL I

Domeniul de reglementare

Art. 1. - Prezenta lege stabileste regulile in domeniul prevenirii insolventei si al insolventei.
Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia.
Art. 3. - (1) Procedurile prevazute de prezenta lege se aplica profesionistilor, astfel cum sunt definiti la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu exceptia celor care exercita profesii liberale, precum si a celor cu privire la care se prevad dispozitii speciale in ceea ce priveste regimul insolventei lor
(2) Procedura prevazuta de prezenta lege se aplica si regiilor autonome
(3) Procedura prevazuta de prezenta lege nu este aplicabila unitatilor si institutiilor de invatamant preuniversitar, universitar si entitatilor prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mai mult...Legea insolventei