Salut! Doriti ghidul de infiintare firma sau pfa? Click aici!

Arrow up
Arrow down

Tel: 0746 135 105

 

Arhivarea documentelor financiar contabile si fiscale

Regulile generale privind locul si modul de pastrare  a documentelor financiar contabile si fiscal sunt stabilite in Legea 207/215 privind Codul de Procedura Fiscala art.109, redat mai jos

 

Reguli pentru conducerea evidenţelor contabile şi fiscale

Art. 109. - (1) Evidenţele contabile şi fiscale se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, la sediul social ori la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evidenţele contabile şi fiscale ale exerciţiului financiar în curs se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, la sediul social ori la sediile secundare ale acestuia sau, în perioada 1 - 25 a lunii următoare perioadei fiscale de raportare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întocmirii declaraţiilor fiscale.
(3) Dispoziţiile legale privind păstrarea, arhivarea şi limba folosită pentru evidenţele contabile sunt aplicabile şi pentru evidenţele fiscale.
(4) În cazul în care evidenţele contabile şi fiscale sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic contribuabilul/plătitorul este obligat să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
(5) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate din activităţile desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror altor documente prevăzute de lege.

Citește mai departe: Arhivarea documentelor financiar contabile si fiscale

Termenul pentru depunerea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019

Termenul pentru depunerea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 diferă în funcție de natura raportării și a tipului de entitate.

 • Potrivit articolului 28 din Legea contabilității 82/1991, societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste, instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale.
 • Baza legală pentru depunerea situațiilor financiare / raportărilor contabile o reprezintă OMFP 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate precum și Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale.  
 1. Declarația de inactivitate  

Declarația de inactivitate se depune în termen 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea declarației de inactivitate de către entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare.  

Citește mai departe: Termenul pentru depunerea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019

Contabilitate firme Brasov

Contabilitatea poate fi pentru multi un lucru greu de inteles. Multe conturi sub forma unor cifre in care sunt adunati banii primiti si cheltuiti ai unei afaceri. Noi te ajutam sa intelegi ce este in spatele cifrelor, furnizandu-ti informatii concrete, operative, pe care sa le folosesti in deciziile tale.

Conform Legii contabilității nr. 82/1991, contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea presoanelor fizice și juridice […] trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

Nu va trebui sa iti bati capul cu detaliile, vei putea sa te concentrezi asupra afacerii tale, iar actele tale vor fi intocmite corect si la timp. Ne adresam in principal firmelor, insa avem experienta si in lucrul cu clienti inregistrati ca persoane fizice autorizate (PFA) sau intreprinderi individuale.

 • Asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii primare si financiare
 • Contabilitate financiara si de gestiune
 • Întocmirea de situatii financiare in concordanta cu cerintelor specifice fiecarui client si cu legislatia romana in vigoare
 • Întocmirea de situatii financiare conform standardelor internationale de contabilitate
 • Întocmirea de rapoarte speciale conform solicitarilor clientilor
 • Întocmirea bilantului contabil
 • Analiza rapoartelor financiar-contabile
 • Întocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung
 • Întocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea de credite bancare

Calculator TVA

Calculator salarii

Sursa: Wikipedia