Audit financiar Brasov

In mediul international, si implicit in cazul filialelor romanesti ale multinationalelor, auditarea este efectuata in general pentru listarea la Burse, dar adesea este pur si simplu o politica de Grup impusa de actionari.

Pana acum am incheiat cu succes toate proiectele noastre de audit pentru IMM-uri din industriile constructiei de masini, materialelor de constructii si transporturi si suntem gata sa folosim expertiza noastra in ajutorul tau.
Din punct de vedere al legislatiei romanesti, situatiile in care societatile sint obligate sa efectueze un audit financiar sint definite de art. 5 din Ordinul 1802/2014 care adopta in Romania reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene, cu aplicabilitate din 2010.
Acest text de lege defineste doua mari familii de criterii care impun auditarea :

Criterii de marime (definite in art. 3 al aceleeasi legi), daca la bilantul unui exercitiu financiar se indeplinesc doua din urmatoarele trei criterii :

 • Total active mai mari decit 3'650'000 EUR
 • Cifra de afaceri neta mai mare decit 7'300'000 EUR
 • Numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar : mai mare sau egal cu 50

Societatile de interes public Institutiile de credit

 • Institutiile financiare nebancare
 • Societatile de asigurare si reasigurare
 • Entitatile reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
 • Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
 • Companiile si societatile nationale
 • Persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara
 • Persoanele juridice altele decit cele de mai sus, care beneficiaza de imprumuturi nerambursabile sau cu garantia statului.
 • Subunitãtile din România, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strãinãtate, în conditiile prevãzute de prezentele reglementãri.